THÔNG BÁO: BẠN CẦN CHECK MAIL XEM MẬT KHẨU CỦA BẠN CÓ THÔNG BÁO HẾT HẠN SỬ DỤNG HAY KHÔNG. VUI LÒNG LIÊN HỆ ADMIN NẾU MẬT KHẨU CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN SỬ DỤNG KHÔNG TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU. !

THƯ VIỆN BÀI GIẢNG POWERPOINT LỚP 5


1. NĂM BÀI GIẢNG POWERPOINT VỀ HOUSEHOLD, SEASONS AND WEATHER, TRANSPORT, FLAGS, SPORTS: XEM VÀ TẢI VỀ

2. ACTION VERBS, ANIMALS ZOO, ABJECTIVES, SCHOOL OBJECTS:XEM VÀ TẢI VỀ

3. ANIMAL FARM, BODY PARTS, BEDROOM, BATHROOM: XEM VÀ TẢI VỀ

 4. POWERPOINT DẠY VỀ CHỦ ĐỀ WATER - OCEAN ANIMALS, LAND ANIMALS VÀ INSECTS ( CÓ ÂM THANH)XEM VÀ TẢI

XEM THÊM