TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ | Thầy đừng bán tài liệu của web. Các website khác vui lòng KHÔNG RE-UP. Xin cảm ơn!
Tài liệu trên web này chủ yếu sưu tầm từ Internet, được Word hóa và sắp xếp lại có hệ thống để Thầy Cô tiện dùng, ít mất thời gian tìm kiếm hơn trên Internet. Thầy Cô trước khi đăng ký vui lòng dạo qua website, xem danh mục tài liệu, nếu phù hợp với nhu cầu của Thầy Cô thì xin mời đăng ký tài khoản. Khi đã đăng ký, vui lòng chịu trách nhiệm và tuân thủ điều khoản sử dụng. Xin cảm ơn!

NHẬN SÁCH FILE WORD ĐÁNH MÁY CHO THÀNH VIÊN

Các thành viên đã đăng ký tài khoản góp phần cho website có kinh phí hoạt động sẽ nhận được miễn phí các sách file word đánh máy đẹp để phục vụ cho quá trình giảng dạy được thuận tiện hơn. 

Các file sách được sưu tầm chủ yếu là file PDF từ Internet được chúng tôi đánh máy lại thành file word. Chúng tôi chỉ dành tặng cho thành viên để nhằm phục vụ giảng dạy. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức nào về vấn đề bản quyền, khi được yêu cầu chúng tôi sẽ gõ bỏ ngay lập tức. 

Các website khác vui lòng không nhắn tin nhận file để reup. 

Danh sách các file sách được liệt kê bên dưới. Để nhận được vui lòng nhắn tin trực tiếp đến  Admin : TẠI ĐÂY

 BOOK 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOK 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOK 3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOK 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOK 5 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOK 6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOK 7


 

 

 

 

 

BOOK 8 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOK 9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOK 10