TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ | Thầy xin đừng bán tài liệu của web. Các website khác vui lòng KHÔNG RE-UP. Xin cảm ơn!
Tài liệu trên web này chủ yếu sưu tầm từ Internet, được Word hóa và sắp xếp lại có hệ thống để Thầy Cô tiện dùng, ít mất thời gian tìm kiếm hơn trên Internet. Thầy Cô trước khi đăng ký vui lòng dạo qua website, xem danh mục tài liệu, nếu phù hợp với nhu cầu của Thầy Cô thì xin mời đăng ký tài khoản. Khi đã đăng ký, vui lòng chịu trách nhiệm và tuân thủ điều khoản sử dụng. Xin cảm ơn!

Wednesday, 21 August 2019

HƯỚNG DẪN TẢI TÀI LIỆU

CÁCH KHẮC PHỤC LỖI CỬA SỔ NHẬP PASSCODE KHÔNG HIỆN HOẶC HIỆN RA RỒI BIẾN MẤT RẤT NHANH VÀ HƯỚNG DẪN TẢI TÀI LIỆU:
Bạn dùng trình duyệt FIREFOX để tải, hạn chế dùng trình duyệt khác.
 

 

BẠN NHẤP CHUỘT VÀO Ô TRỐNG RỒI DÙNG PHÍM XÓA ĐỂ XÓA 3 CÁI TRƯỚC KHI NHẬP PASS. NHIỀU BẠN KHÔNG BIẾT PHÍM XÓA LÀ PHÍM NÀO. CHÚNG TÔI GỬI BẠN HÌNH ẢNH PHÍM XÓA ( BACKSPACE ) TRÊN BÀN PHÍM VI TÍNH VÀ TRÊN ĐIỆN THOẠI ( PHÍM BACKSPACE KHÁC VỚI PHÍM DẤU CÁCH):

 
 


XEM VIDEO HƯỚNG DẪN:  TẢI HƯỚNG DẪN VỀ MÁY TÍNH XEM CHO RÕ