>

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN CỦA WEBSITE:

1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ TÀI NGUYÊN TRÊN WEBSITE


A. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN:

Việc đăng ký tài khoản để sử dụng tài nguyên trên website này xuất phát từ nhu cầu  và sự tự nguyện của bạn. 


Khi bạn đăng ký thành công tài khoản thì có nghĩa là bạn đã đồng ý về nguồn gốc tài nguyên và việc sử dụng tài nguyên trên trang web của chúng tôi.


Khi bạn đã đăng ký thành công tài khoản thì bạn chịu trách nhiệm về việc đăng ký tài khoản của mình, giữ gìn tài khoản để sử dụng, không làm mất, không để lộ dẫn đến khóa tài khoản. 


Chúng tôi khuyến nghị bạn tham khảo website trước, nếu phù hợp với nhu cầu của bạn thì bạn mới đăng ký. 

Tài khoản có hiệu lực kể từ ngày đăng ký. Bạn dùng tài khoản tải bất kỳ tài liệu nào mà bạn cần. Số lần tải không giới hạn.


B. TÀI NGUYÊN TRÊN WEBSITE:

Tài nguyên trên website này được sưu tầm từ Internet như các trang web, các nhóm facebook,... Bạn hoàn toàn có thể tự mình tìm được những tài liệu này nhưng sẽ mất nhiều thời gian, công sức. Chúng tôi thay bạn dành thời gian tìm kiếm, sắp xếp, hệ thống lại để bạn sử dụng tiện lợi hơn, bớt được thời gian tìm kiếm trên mạng. Chúng tôi không sở hữu, không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin và nội dung tài liệu trên website này.Nguồn tài nguyên trên website được sưu tầm nhằm mục đích phục vụ bạn trong công việc dạy, học, tham khảo, nguyên cứu môn tiếng Anh. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân và tổ chức nào, khi được yêu cầu chúng tôi sẽ gỡ bỏ ngay lập tức. Liên hệ: [email protected]Close Menu