>

THÔNG TIN BẢN QUYỀN VỀ TÀI LIỆU TRÊN WEBSITE giaoandethitienganh.info


Giaoandethitienganh.info là một trang web  được hình thành với mục đích tập hợp nhiều tài liệu hay về một thư viện, để các bạn đọc được thuận lợi trong việc tải cho tham khảo, học tập, giảng dạy, ít tốn thời gian tìm kiếm tài liệu trên mạng. 
Tài liệu được sưu tầm và tổng hợp từ các nguồn trên internet  như các nhóm facebook, zalo, các trang web, thành viên gửi tặng,.... Chúng tôi chỉ chia sẻ lại cho cộng đồng nhằm mục đích tham khảo, giảng dạy và học tập.  Trang web này hoạt động dựa trên việc đăng ký tài khoản tự nguyện có phí  của các cá nhân có nhu cầu. 
Vì tài liệu trên website này chủ yếu được sưu tầm từ Internet nên nếu có làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu website sẽ gỡ bỏ ngay lập tức.
Mọi cá nhân hay tổ chức nếu muốn in ấn hay phát hành tài liệu từ giaoandethitienganh.info phải được sự cho phép của tác giả, chúng tôi không khuyến khích việc thương mại hóa các tài liệu này.
Bản quyền: "Trang giaoandethitienganh.info không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa liên kết hoặc nội dung liên quan ngay lập tức."
Copyright Disclaimer:"The site giaoandethitienganh.info does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately. "
Close Menu