>

THÔNG TIN BẢN QUYỀN VỀ TÀI LIỆU TRÊN WEBSITE giaoandethitienganh.info


Giaoandethitienganh.info là một trang web  được hình thành với mục đích tập hợp nhiều tài liệu tiếng Anh hay thành một một thư viện online, để các bạn đọc được thuận lợi trong việc tải cho tham khảo, học tập, giảng dạy, ít tốn thời gian tìm kiếm tài liệu trên mạng. 
Tài nguyên chủ yếu được sưu tầm và tổng hợp từ các nguồn trên internet  như các nhóm facebook, zalo, các trang web, bạn đọc gửi tặng,.... Chúng tôi chỉ chia sẻ lại cho cộng đồng nhằm mục đích tham khảo, giảng dạy và học tập.  Trang web này hoạt động dựa trên việc đăng ký tài khoản tự nguyện có phí  của các cá nhân có nhu cầu. 
Mọi cá nhân hay tổ chức nếu muốn in ấn hay phát hành tài liệu từ giaoandethitienganh.info phải được sự cho phép của tác giả, chúng tôi không khuyến khích, không chịu trách nhiệm việc thương mại hóa các tài liệu này.
Bản quyền: "Vì tài nguyên trên website này chủ yếu được sưu tầm từ Internet nên nếu có làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu website sẽ gỡ bỏ ngay lập tức."

Close Menu