>

GAME POWERPOINT DẠY VỀ ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC VÀ GAME DẠY VỀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC PHÒNG TRONG NGÔI NHÀ.

- Chào mừng quý Thầy Cô đến với giaoandethitienganh.blogspot.com( Trang chia sẻ giáo án, đề thi, tài liệu môn Tiếng Anh)

- Xin giới thiệu với các Thầy Cô GAME POWERPOINT DẠY VỀ ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC VÀ GAME DẠY VỀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC PHÒNG TRONG NGÔI NHÀ.


- HƯỚNG DẪN TẢI TÀI LIỆU: XEM
- GAME DẠY VỀ ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC:   TẢI VỀ     NHẤN VÀO Ô " SPIN " THỨ NHẤT CHO HIỆN RA TỪ VÀ CÁCH ĐỌC, HỌC SINH SẼ PHẢI ĐỌC 2 ĐỘNG TỪ CÒN LẠI Ở CỘT 2 VÀ 3. 

- GAME DẠY VỀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC PHÒNG TRONG NGÔI NHÀ. TẢI VỀ  SẼ CÓ 1 NGÔI NHÀ VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG CÁC PHÒNG KHÁC NHAU. HỌC SINH SẼ PHẢI NÓI CHÍNH XÁC THÀNH VIÊN NÀO TRONG PHÒNG NÀO.

Close Menu