>

NHỮNG BÀI SPEAKING MẪU HÙNG BIỆN TIẾNG ANH TIỂU HỌC
Đây là tập hợp những bài thi nói mẫu trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh tiểu học.
Những bài này được giám khảo đánh giá rất cao về ý tưởng, cách sử dụng từ, cấu trúc câu, độ liên kết.
Những bài này được biên soạn lại trên file word, quý thầy cô có thể chỉnh sửa thêm ý, thêm câu cho phù hợp với ý tưởng học sinh của mình.
TẢI VỀ PHẦN 1
TẢI VỀ PHẦN 2
TẢI VỀ PHẦN 3
TẢI VỀ PHẦN 4Close Menu