TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ | Thầy đừng bán tài liệu của web. Các website khác vui lòng KHÔNG RE-UP. Xin cảm ơn!
Tài liệu trên web này chủ yếu sưu tầm từ Internet, được Word hóa và sắp xếp lại có hệ thống để Thầy Cô tiện dùng, ít mất thời gian tìm kiếm hơn trên Internet. Thầy Cô trước khi đăng ký vui lòng dạo qua website, xem danh mục tài liệu, nếu phù hợp với nhu cầu của Thầy Cô thì xin mời đăng ký tài khoản. Khi đã đăng ký, vui lòng chịu trách nhiệm và tuân thủ điều khoản sử dụng. Xin cảm ơn!

Monday, 5 August 2019

NHỮNG BÀI SPEAKING MẪU HÙNG BIỆN TIẾNG ANH TIỂU HỌC
Đây là tập hợp những bài thi nói mẫu trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh tiểu học.
Những bài này được giám khảo đánh giá rất cao về ý tưởng, cách sử dụng từ, cấu trúc câu, độ liên kết.
Những bài này được biên soạn lại trên file word, quý thầy cô có thể chỉnh sửa thêm ý, thêm câu cho phù hợp với ý tưởng học sinh của mình.
TẢI VỀ PHẦN 1
TẢI VỀ PHẦN 2
TẢI VỀ PHẦN 3
TẢI VỀ PHẦN 4