TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ | Thầy đừng bán tài liệu của web. Các website khác vui lòng KHÔNG RE-UP. Xin cảm ơn!
Tài liệu trên web này chủ yếu sưu tầm từ Internet, được Word hóa và sắp xếp lại có hệ thống để Thầy Cô tiện dùng, ít mất thời gian tìm kiếm hơn trên Internet. Thầy Cô trước khi đăng ký vui lòng dạo qua website, xem danh mục tài liệu, nếu phù hợp với nhu cầu của Thầy Cô thì xin mời đăng ký tài khoản. Khi đã đăng ký, vui lòng chịu trách nhiệm và tuân thủ điều khoản sử dụng. Xin cảm ơn!

Friday, 2 August 2019

TUYỂN CHỌN 200 CÂU BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH 4 | FILE WORD

Xin giới thiệu tuyển chọn 200 câu bồi dưỡng tiếng anh 4
Tài liệu này gồm 200 câu được tuyển chọn từ chương trình tiếng anh 4
Tài liệu giúp các em hệ thống lại kiến thức, nắm lại các loại từ vựng và cấu trúc câu đã gặp trong chương trình học.
Tài liệu này là file Word, thầy cô có thể chỉnh sửa, bổ sung thêm để ôn tập cho các em đạt hiệu quả cao nhất
TẢI VỀ TẠI ĐÂY