>

TUYỂN CHỌN 200 CÂU BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH 4 | FILE WORD

Xin giới thiệu tuyển chọn 200 câu bồi dưỡng tiếng anh 4
Tài liệu này gồm 200 câu được tuyển chọn từ chương trình tiếng anh 4
Tài liệu giúp các em hệ thống lại kiến thức, nắm lại các loại từ vựng và cấu trúc câu đã gặp trong chương trình học.
Tài liệu này là file Word, thầy cô có thể chỉnh sửa, bổ sung thêm để ôn tập cho các em đạt hiệu quả cao nhất
TẢI VỀ TẠI ĐÂYClose Menu