TÀI LIỆU TRÊN WEBSITE ĐƯỢC SƯU TẦM CÓ CHỌN LỌC, CÓ CHẤT LƯỢNG, HẦU HẾT LÀ FILE WORD. PHÍ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG RẤT RẺ. MỜI BẠN THAM KHẢO, ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG. XIN CẢM ƠN!
Loading..

Monday, 2 September 2019

TỔNG HỢP 53 FILE NGHE TIẾNG ANH VÀ FILE SÁCH CHO TRẺ1 - Farmyard Tales: TẢI VỀ
2 - All aboard reading:TẢI VỀ
3. Alphabet Ice-cream (Nick Sharratt): TẢI VỀ
4. Biscuit 18 quyển: TẢI VỀ
5. Biscuit phonics 24: TẢI VỀ

6. Bear 4 quyển Eric Carle: TẢI VỀ

7. Biff, Chip & Kipper: TẢI VỀ

8. Dr. Seuss: TẢI VỀ

9. Learning to get along: TẢI VỀ

10. Maisy 12 quyển: TẢI VỀ

11. Bộ usborne xanh 50 quyển: TẢI VỀ

12. Peppa Pig 17 quyển: TẢI VỀ

13. Potato Pals 1&2: TẢI VỀ

14. Oxford Phonics World: TẢI VỀ

15. 5 quyển Pinkalicious : TẢI VỀ

16. Sheep, Duck 3 quyển : TẢI VỀ

17. Keywords (with Peter and Jane): TẢI VỀ

18. When I'm feeling 8 quyển: TẢI VỀ
19. The things I love about 8 quyển: TẢI VỀ

20. Usborne bộ đỏ 50 quyển: TẢI VỀ

21. Usborne bộ vàng 40 quyền : TẢI VỀ

22. Harcourt Decodable 37 quyển: TẢI VỀ

23. Usborne Phonics Reader: TẢI VỀ

24. Big Cat Pink + Red: TẢI VỀ

25. Elephant and Piggie: TẢI VỀ

26. Froggy: TẢI VỀ

27. Geronimo: TẢI VỀ

28. How do dinosaur: TẢI VỀ

29. I wonder why: TẢI VỀ

30. I can read mini: TẢI VỀ

31. Paddington: TẢI VỀ

32. Karen Katz: TẢI VỀ

33. Little Tiger Press: TẢI VỀ

34. Magic School Bus: TẢI VỀ

35. ME 06 cuốn: TẢI VỀ

36. My First Word Book : TẢI VỀ

37. Mother Goose: TẢI VỀ


38. Nate the Great: TẢI VỀ

39. Peter Rabbit: TẢI VỀ

40. Pookie: TẢI VỀ

41. Reading with phonics: TẢI VỀ

42. Step into reading: TẢI VỀ

43. Usborne first reading library (bộ xanh): TẢI VỀ

44. Winnie the witch: TẢI VỀ

45. Look at me: TẢI VỀ

46. Llama llama: TẢI VỀ

47. I Am Library: TẢI VỀ

48. Oxford Read & Discover 1: TẢI VỀ

49. I Can Read My First Critter: TẢI VỀ

50. Phonics Tales (sưu tầm): TẢI VỀ

51. Sight Words Tales: TẢI VỀ

52. First Little Readers: TẢI VỀ

53. Scholastic Science Readers: TẢI VỀ