>

TỔNG HỢP 53 FILE NGHE TIẾNG ANH VÀ FILE SÁCH CHO TRẺ1 - Farmyard Tales: TẢI VỀ
2 - All aboard reading:TẢI VỀ
3. Alphabet Ice-cream (Nick Sharratt): TẢI VỀ
4. Biscuit 18 quyển: TẢI VỀ
5. Biscuit phonics 24: TẢI VỀ

6. Bear 4 quyển Eric Carle: TẢI VỀ

7. Biff, Chip & Kipper: TẢI VỀ

8. Dr. Seuss: TẢI VỀ

9. Learning to get along: TẢI VỀ

10. Maisy 12 quyển: TẢI VỀ

11. Bộ usborne xanh 50 quyển: TẢI VỀ

12. Peppa Pig 17 quyển: TẢI VỀ

13. Potato Pals 1&2: TẢI VỀ

14. Oxford Phonics World: TẢI VỀ

15. 5 quyển Pinkalicious : TẢI VỀ

16. Sheep, Duck 3 quyển : TẢI VỀ

17. Keywords (with Peter and Jane): TẢI VỀ

18. When I'm feeling 8 quyển: TẢI VỀ
19. The things I love about 8 quyển: TẢI VỀ

20. Usborne bộ đỏ 50 quyển: TẢI VỀ

21. Usborne bộ vàng 40 quyền : TẢI VỀ

22. Harcourt Decodable 37 quyển: TẢI VỀ

23. Usborne Phonics Reader: TẢI VỀ

24. Big Cat Pink + Red: TẢI VỀ

25. Elephant and Piggie: TẢI VỀ

26. Froggy: TẢI VỀ

27. Geronimo: TẢI VỀ

28. How do dinosaur: TẢI VỀ

29. I wonder why: TẢI VỀ

30. I can read mini: TẢI VỀ

31. Paddington: TẢI VỀ

32. Karen Katz: TẢI VỀ

33. Little Tiger Press: TẢI VỀ

34. Magic School Bus: TẢI VỀ

35. ME 06 cuốn: TẢI VỀ

36. My First Word Book : TẢI VỀ

37. Mother Goose: TẢI VỀ


38. Nate the Great: TẢI VỀ

39. Peter Rabbit: TẢI VỀ

40. Pookie: TẢI VỀ

41. Reading with phonics: TẢI VỀ

42. Step into reading: TẢI VỀ

43. Usborne first reading library (bộ xanh): TẢI VỀ

44. Winnie the witch: TẢI VỀ

45. Look at me: TẢI VỀ

46. Llama llama: TẢI VỀ

47. I Am Library: TẢI VỀ

48. Oxford Read & Discover 1: TẢI VỀ

49. I Can Read My First Critter: TẢI VỀ

50. Phonics Tales (sưu tầm): TẢI VỀ

51. Sight Words Tales: TẢI VỀ

52. First Little Readers: TẢI VỀ

53. Scholastic Science Readers: TẢI VỀ


Close Menu