ĐÓNG GÓP TÀI LIỆU

Chào bạn
Nếu bạn có tài liệu tiếng Anh và bạn muốn đóng góp miễn phí cùng xây dựng thư viện để mọi người có nguồn tư liệu bổ ích phục vụ quá trình dạy và học tiếng anh. Mời bạn gửi mail tài liệu về địa chỉ [email protected] 
Lưu ý: khi gửi tài liệu về bạn cần cung cấp một số thông tin sau đây

- Họ và tên người gửi: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi không công bố tên người gửi khi upload tài liệu.
- Tên tài liệu
- Nguồn tài liệu: Bạn vui lòng cho biết tài liệu là do bạn soạn hay bạn sưu tầm hay một nguồn nào khác.
- Hình thức chia sẻ cho cộng đồng: miễn phí cho cộng đồng hay chỉ cho phép các bạn đọc đã hỗ trợ website này tiếp cận.

Ví dụ:
- Người gửi: Nguyễn Trần Trúc Linh
- Tên tài liệu: CHUYÊN ĐỀ A
- Nguồn: tự soạn
- Chia sẻ miễn phí cho cộng đồng   ( hoặc cho phép bạn đọc hỗ trợ website tiếp cận)Sau khi chúng tôi nhận được tài liệu của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý thẩm định. Nếu tài liệu của bạn đạt yêu cầu chúng tôi sẽ upload và thông báo cho bạn biết.

Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của bạn!
Close Menu