>

NGHE VIẾT TỪ CÒN THIẾU VÀO CHỖ TRỐNG TIẾNG ANH TIỂU HỌC | CÓ ĐÁP ÁN


( Hướng dẫn: Khi nghe xong mỗi câu, Thầy Cô bấm video file nghe dừng vài giây để các cháu viết từ vào chỗ trống, sau đó mới bấm cho các cháu nghe câu tiếp theo )

XEM DEMO

XÁC NHẬN 

Close Menu