>

TẠO NÚT SHUTDOWN NGOÀI MÀN HÌNH VI TÍNH - TẮT MÁY NHANH CHÓNG - TIỆN LỢI

 Bước 1: Bạn hãy nhấn chuột phải vào vị trí bất kỳ trên màn hình desktop, chọn New và chọn Shortcut.

Tạo nút shortcut

Tạo nút shortcut

Bước 2: Tại mục Type the location of the item, bạn hãy gõ lệnh Shutdown.exe -s -t 00 trong đó 00 là thời gian tắt máy (tính bằng giây) sau khi bạn nhấp chuột. > Nhấn Next.

Tiếp tục


Ví dụ nếu đặt 05 thì 05 giây sau máy tính sẽ tắt, nếu để 00 như hình máy tính sẽ tắt ngay khi vừa ấn nút

Bước 3: Bạn hãy đặt tên cho nút shutdown và nhấn vào Finish để kết thúc cài đặt.

Đổi tên

Đổi tên nút bạn muốn

Bước 4: Để thay đổi icon cho nút Shutdown, bạn hãy nhấn chuột phải vào nút Shutdown vừa tạo > Chọn Properties.

Đổi icoin


Chọn Properties

Bước 5: Ở mục Shortcut, chọn Change Icon

Chèn icon

Chọn Change Icon

Bước 6: Chọn icon bạn muốn sử dụng và nhấn OK.

Chọn icon

Chọn icon

Nếu muốn đặt làm phím tắt cho nút Shutdown của bạn, hãy đặt chuột vào mục Shortcut key và nhấn phím/tổ hợp phím mà bạn muốn. Nhấn Apply và nhấn OK để lưu thay đổi.

Tạo phím tắt

Tạo phím tắt

Và đây là kết quả.

Thành công


Đổi icon nút tắt thành công
Như vậy từ giờ bạn chỉ cần nhấp chuột vào biểu tượng Shutdown trên màn hình hoặc ấn tổ hợp phím tắt do bạn tự định ra thì bạn đã tắt được máy tính nhanh chóng rồi, không cần phải mất nhiều thao tác như cũ nữa.

Close Menu