THÔNG BÁO: BẠN CẦN CHECK MAIL XEM MẬT KHẨU CỦA BẠN CÓ THÔNG BÁO HẾT HẠN SỬ DỤNG HAY KHÔNG. VUI LÒNG LIÊN HỆ ADMIN NẾU MẬT KHẨU CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN SỬ DỤNG KHÔNG TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU. !

TUYỂN TẬP FLASHCARD


1.      CƠ THỂ NGƯỜI, NGHỀ NGHIỆP:

2.        THỜI TIẾT, SỐ ĐẾM, CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH:

3.      THỨC ĂN, ĐỒ UỐNG, TRÁI CÂY:

4.      TÍNH TỪ MÔ TẢ HÌNH DẠNG NGƯỜI: 

5.      THỨC ĂN, SỐ ĐẾM, DỤNG CỤ HỌC TẬP

6.      MÀU SẮC:  

7.      NGHỀ NGHIỆP, SỐ ĐẾM TỪ 1-10:  

8.      ĐỘNG VẬT HOANG DÃ, VẬT NUÔI TRONG NHÀ:

9.      ĐỘNG VẬT ĐẠI DƯƠNG:  
       XEM VÀ TẢI VỀ

10. BỘ PHẬN CƠ THỂ, TRÒ CHƠI, ÁO QUẦN, ĐỘNG VẬT NÔNG TRẠI, HÌNH DẠNG, RAU CỦ.
XEM VÀ TẢI VỀ

11. FLASHCARD POWERPOINT CHỦ ĐỀ: ANIMAL FARM, BODY PARTS, BEDROOM, BATHROOM : XEM VÀ TẢI VỀ

12. ALPHABET WHEEL IDEAS
      XEM VÀ TẢI VỀ
Categories:
XEM THÊM