>

TUYỂN TẬP FLASHCARD


1.      CƠ THỂ NGƯỜI, NGHỀ NGHIỆP:

2.        THỜI TIẾT, SỐ ĐẾM, CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH:

3.      THỨC ĂN, ĐỒ UỐNG, TRÁI CÂY:

4.      TÍNH TỪ MÔ TẢ HÌNH DẠNG NGƯỜI: 

5.      THỨC ĂN, SỐ ĐẾM, DỤNG CỤ HỌC TẬP

6.      MÀU SẮC:  

7.      NGHỀ NGHIỆP, SỐ ĐẾM TỪ 1-10:  

8.      ĐỘNG VẬT HOANG DÃ, VẬT NUÔI TRONG NHÀ:

9.      ĐỘNG VẬT ĐẠI DƯƠNG:  
       XEM VÀ TẢI VỀ

10. BỘ PHẬN CƠ THỂ, TRÒ CHƠI, ÁO QUẦN, ĐỘNG VẬT NÔNG TRẠI, HÌNH DẠNG, RAU CỦ.
XEM VÀ TẢI VỀ

11. FLASHCARD POWERPOINT CHỦ ĐỀ: ANIMAL FARM, BODY PARTS, BEDROOM, BATHROOM : XEM VÀ TẢI VỀ

12. ALPHABET WHEEL IDEAS
      XEM VÀ TẢI VỀ
Close Menu