CẢNH BÁO: Một số bạn như TLCĐề, GSHT,.. đang tải tài liệu từ website này về bán lại , quý Thầy Cô lưu ý để không bị mất tiền

TUYỂN TẬP WORKSHEET

1. BÀI TẬP HỖ TRỢ PHONICS TỪ A-Z, 3 TRONG 1, TÔ MÀU, TẬP VIẾT, BÀI TẬP ĐIỀN TỪ:
XEM VÀ TẢI VỀ 

2. WORKSHEET HỖ TRỢ PHÁT ÂM TỪ A-Z GIÁO TRÌNH PHONICS:  
XEM VÀ TẢI VỀ

3. TRỌN BỘ CÁC MẪU BÀI TẬP VIẾT CHỮ CÁI TỪ A ĐẾN Z, SỐ ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 25, TẬP TÔ MÀU CHỮ CÁI CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT A-Z CHO TRẺ MẦM NON HOẶC TRẺ LỚP 1, LỚP 2
XEM VÀ TẢI VỀ

4. BỘ WORKSHEETS + CROSSWORD GAME CHỦ ĐỀ THỜI TIẾT, ĐỘNG VẬT, GIỚI TỪ CHỈ VỊ TRÍ: XEM VÀ TẢI VỀ

5. TRỌN BỘ WORKSHEET PICTURES TEST A-Z VÀ TRỌN BỘ WORKSHEET FULL A-Z CÁC CHỦ ĐỀ: XEM VÀ TẢI VỀ

6. TRỌN BỘ WORKSHEET PICTURES TEST FULL A-Z: READ AND MATCH: XEM VÀ TẢI VỀ

7. 50 WORKSHEET TÔ MÀU CHO TRẺ PHÁT TRIỂN TƯ DUY NGHỆ THUẬT: XEM VÀ TẢI VỀ

8. TRỌN BỘ WORKSHEET TÔ MÀU FULL A-Z ; TÔ MÀU THEO HÌNH DẠNG VÀ TÔ MÀU THEO CHỮ SỐ: XEM VÀ TẢI VỀ

9. TẬP VIẾT THEO MẪU CÂU VÀ HÌNH CÓ SẴN: XEM VÀ TẢI VỀ

10. READING COMPREHENSION CHO HỌC SINH TIỂU HỌC: XEM VÀ TẢI VỀ

11. MỘT SỐ BÀI TẬP CHO CÁC EM MỚI TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ANH: MATCH, CIRCLE, TRACING, BLENDING WORDS: XEM VÀ TẢI VỀ

12. TUYỂN TẬP WORKSHEET DẠY PHONIC CHO TRẺ HAY: XEM VÀ TẢI VỀ

13. READING COMPREHENSION 2- BÀI TẬP ĐỌC HIỂU: XEM VÀ TẢI VỀ

14.  TRỌN BỘ FULL A-Z TẬP VẼ, TẬP TÔ MÀU, NHẬN DIỆN ÂM DỰA VÀO HÌNH ẢNH CHO BÉ MỚI HỌC TIẾNG ANH: XEM VÀ TẢI VỀ

15. WORKSHEET ĐỌC HIỂU HAY: ĐỌC, VIẾT CÂU TRẢ LỜI VÀ CHỌN HÌNH ĐÚNG TƯƠNG ỨNG: XEM VÀ TẢI VỀ

16. TRỌN BỘ VỞ TẬP VIẾT FULL CHỮ CÁI A-Z CHO TRẺ ( CHỮ HOA- CHỮ THƯỜNG) : XEM VÀ TẢI VỀ
Categories:
XEM THÊM