TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ | Thầy đừng bán tài liệu của web. Các website khác vui lòng KHÔNG RE-UP. Xin cảm ơn!
Tài liệu trên web này chủ yếu sưu tầm từ Internet, được Word hóa và sắp xếp lại có hệ thống để Thầy Cô tiện dùng, ít mất thời gian tìm kiếm hơn trên Internet. Thầy Cô trước khi đăng ký vui lòng dạo qua website, xem danh mục tài liệu, nếu phù hợp với nhu cầu của Thầy Cô thì xin mời đăng ký tài khoản. Khi đã đăng ký, vui lòng chịu trách nhiệm và tuân thủ điều khoản sử dụng. Xin cảm ơn!

Wednesday, 31 July 2019

42 CHỦ ĐỀ NÓI IELTS | CÓ GỢI Ý ĐÁP ÁN VÔ CÙNG CHI TIẾT | FILE WORD
Xin giới thiệu tổng hợp 42 chủ đề thi nói trong bài thi IELTS.
Mỗi chủ đề gồm nhiều câu hỏi nhỏ. Và mỗi chủ đề như vậy có đáp án gợi ý trả lời rất chi tiết, súc tích và đầy đủ dưới dạng các đoạn văn ngắn để người học tham khảo.

Với 42 chủ đề này, thầy cô và học sinh có thể vận dụng để thi A1 - A2- B1- B2-C1-C2 rất tốt vì nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ, khả năng vận dụng cấu trúc câu vào bài nói của mình đồng thời có được tư duy, tìm được ý tưởng khi thi nói tiếng anh cũng như khả năng nâng cao SPEAKING SKILL của người sử dụng/
TẢI VỀ TẠI ĐÂY