>

TỔNG HỢP NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH 12 | THẠC SỸ TẠ THANH HIỀN


Xin giới thiệu bộ tài liệu TỔNG HỢP NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN của Thạc sỹ Tạ Thanh Hiền - đại học quốc gia Hà Nội.

Tài liệu gồm có lý thuyết ngữ pháp, đi kèm bài tập có đáp án chi tiết.
Thầy cô có thể dựa vào tài liệu này để ôn tập kiến thức cho học sinh.
Hoặc sử dụng làm đề thi, đề kiểm tra.

TẢI VỀ TẠI ĐÂYClose Menu