TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ | Thầy đừng bán tài liệu của web. Các website khác vui lòng KHÔNG RE-UP. Xin cảm ơn!
Tài liệu trên web này chủ yếu sưu tầm từ Internet, được Word hóa và sắp xếp lại có hệ thống để Thầy Cô tiện dùng, ít mất thời gian tìm kiếm hơn trên Internet. Thầy Cô trước khi đăng ký vui lòng dạo qua website, xem danh mục tài liệu, nếu phù hợp với nhu cầu của Thầy Cô thì xin mời đăng ký tài khoản. Khi đã đăng ký, vui lòng chịu trách nhiệm và tuân thủ điều khoản sử dụng. Xin cảm ơn!

Wednesday, 31 July 2019

TỔNG HỢP NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH 12 | THẠC SỸ TẠ THANH HIỀN


Xin giới thiệu bộ tài liệu TỔNG HỢP NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN của Thạc sỹ Tạ Thanh Hiền - đại học quốc gia Hà Nội.

Tài liệu gồm có lý thuyết ngữ pháp, đi kèm bài tập có đáp án chi tiết.
Thầy cô có thể dựa vào tài liệu này để ôn tập kiến thức cho học sinh.
Hoặc sử dụng làm đề thi, đề kiểm tra.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY