TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ | Thầy đừng bán tài liệu của web. Các website khác vui lòng KHÔNG RE-UP. Xin cảm ơn!
Tài liệu trên web này chủ yếu sưu tầm từ Internet, được Word hóa và sắp xếp lại có hệ thống để Thầy Cô tiện dùng, ít mất thời gian tìm kiếm hơn trên Internet. Thầy Cô trước khi đăng ký vui lòng dạo qua website, xem danh mục tài liệu, nếu phù hợp với nhu cầu của Thầy Cô thì xin mời đăng ký tài khoản. Khi đã đăng ký, vui lòng chịu trách nhiệm và tuân thủ điều khoản sử dụng. Xin cảm ơn!

Wednesday, 24 July 2019

GIÁO ÁN THÍ ĐIỂM TIẾNG ANH 6-7-8-9 | GIÁO ÁN CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM TRỌN BỘ FILE WORD
Xin giới thiệu trọn bộ giáo án tiếng anh chương trình thí điểm 6-7-8-9
Tất cả đều là file word chỉnh sửa thoải mái thầy cô ạ
Thầy cô tải về tham khảo, bổ sung, chỉnh sửa cho công việc giảng dạy của mình nhé
1/ Giáo án tiếng anh 6 thí điểm gồm: 238 trang và 250 trang
2/ Giáo án tiếng anh 7 thí điểm gồm: 246 trang và 238 trang
3/ Giáo án tiếng anh 8 thí điểm gồm: 280 trang và 212 trang
4/ Giáo án tiếng anh 9 thí điểm gồm: 199 trang và 180 trang

Thầy cô nên tải cả về để tham khảo về so sánh, tìm kiếm ý tưởng hay cho giáo án của riêng mình.

Tài liệu là do chúng mình sưu tầm, thầy cô chắt lọc và chỉnh sửa lại nhé

TẢI VỀ GIÁO ÁN THÍ ĐIỂM TIẾNG ANH 6 ( 1 )
TẢI VỀ GIÁO ÁN THÍ ĐIỂM TIẾNG ANH 6 ( 2 )

TẢI VỀ GIÁO ÁN THÍ ĐIỂM TIẾNG ANH 7 ( 1 )
TẢI VỀ GIÁO ÁN THÍ ĐIỂM TIẾNG ANH 7 ( 2 )

** THẦY CÔ THƠM THẢO CHO MÌNH XIN 1 NHẤP CHUỘT VÀO Ô QUẢNG CÁO 
BẤT KỲ TRÊN WEB VỚI!
** XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤM LÒNG CỦA THẦY CÔ Ạ !


TẢI VỀ GIÁO ÁN THÍ ĐIỂM TIẾNG ANH 8 ( 1 )
TẢI VỀ GIÁO ÁN THÍ ĐIỂM TIẾNG ANH 8 ( 2 )

TẢI VỀ GIÁO ÁN THÍ ĐIỂM TIẾNG ANH 9 ( 1 )
TẢI VỀ GIÁO ÁN THÍ ĐIỂM TIẾNG ANH 9 ( 2 )