TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ | Thầy đừng bán tài liệu của web. Các website khác vui lòng KHÔNG RE-UP. Xin cảm ơn!
Tài liệu trên web này chủ yếu sưu tầm từ Internet, được Word hóa và sắp xếp lại có hệ thống để Thầy Cô tiện dùng, ít mất thời gian tìm kiếm hơn trên Internet. Thầy Cô trước khi đăng ký vui lòng dạo qua website, xem danh mục tài liệu, nếu phù hợp với nhu cầu của Thầy Cô thì xin mời đăng ký tài khoản. Khi đã đăng ký, vui lòng chịu trách nhiệm và tuân thủ điều khoản sử dụng. Xin cảm ơn!

Tuesday, 6 August 2019

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐOẠN HỘI THOẠI NGẮN | CÓ ĐÁP ÁN | FILE WORD

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐOẠN HỘI THOẠI NGẮN 
gồm tập hợp những bài tập về các đoạn hội thoại ngắn trong cuộc sống hàng ngày được thiết kế theo kiểu trắc nghiệm. Dạng bài tập này giúp học sinh thực hành khả năng đọc hiểu cũng như khả năng đối đáp bằng tiếng anh hàng ngày của các em. 
Bài tập này cũng là thước đo khả năng sử dụng tiếng Anh trong thực tế hàng ngày của các em.
Đây là một dạng bài tập luôn xuất hiện trong các kỳ thi cho nên luyện dạng bài tập này là hết sức cần thiết.
TẢI VỀ TẠI ĐÂY