TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ | Thầy đừng bán tài liệu của web. Các website khác vui lòng KHÔNG RE-UP. Xin cảm ơn!
Tài liệu trên web này chủ yếu sưu tầm từ Internet, được Word hóa và sắp xếp lại có hệ thống để Thầy Cô tiện dùng, ít mất thời gian tìm kiếm hơn trên Internet. Thầy Cô trước khi đăng ký vui lòng dạo qua website, xem danh mục tài liệu, nếu phù hợp với nhu cầu của Thầy Cô thì xin mời đăng ký tài khoản. Khi đã đăng ký, vui lòng chịu trách nhiệm và tuân thủ điều khoản sử dụng. Xin cảm ơn!

Tuesday, 6 August 2019

CHUYÊN ĐỀ VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH HAY NHẤT | CÓ ĐÁP ÁN
Chuyên đề viết lại câu tiếng anh hay nhất gồm có gần 500 câu bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi từ câu gốc.
Để làm dạng bài tập này các em học sinh phải vận dụng linh hoạt các mẫu câu đã học.
Thầy cô giáo có thể sử dụng tài liệu này để ôn tập và bồi dưỡng cho các em.
Luyện xong chuyên đề này kỹ năng viết lại câu cũng như các kỹ năng khác liên quan tới câu của học sinh sẽ được cải thiện rất đáng kể

TẢI VỀ TẠI ĐÂY