>

CHUYÊN ĐỀ VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH HAY NHẤT | CÓ ĐÁP ÁN
Chuyên đề viết lại câu tiếng anh hay nhất gồm có gần 500 câu bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi từ câu gốc.
Để làm dạng bài tập này các em học sinh phải vận dụng linh hoạt các mẫu câu đã học.
Thầy cô giáo có thể sử dụng tài liệu này để ôn tập và bồi dưỡng cho các em.
Luyện xong chuyên đề này kỹ năng viết lại câu cũng như các kỹ năng khác liên quan tới câu của học sinh sẽ được cải thiện rất đáng kể

TẢI VỀ TẠI ĐÂYClose Menu